Penjodoh Bilangan dan Kata Sendi

Bahasa Melayu Tahun 5

Pilih jawapan yang betul.